Câștigăm cazul dumneavoastră sau nu ne plătiți nimic!
DespagubiriDespagubiriDespagubiri
7 zile din 7
contact@despagubiri.eu
Vaslui, România
DespagubiriDespagubiriDespagubiri

Despăgubiri accidente de muncă

Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Conform prevederilor Legii nr. 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

Prestatii si servicii pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca;
Prestatii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala;
Indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
Indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
Compensatie pentru atingerea integritatii;
Despagubiri in caz de deces;
Rambursari de cheltuieli;
Pensie de invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala;
Pensie de urmas in cazul decesului ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala.
Cum vă putem ajuta?

Suntem alături de clienții noștri pentru a identifica situațiile în care pot fi obținute despăgubiri, dar și în procesul de obținere a acestora.

Ce pierderi pot fi redobândite?

  • câştigul din muncă de care cel păgubit a fost lipsit sau pe care este împiedicat să îl dobândească
  • cheltuielile de îngrijire medicală şi, dacă va fi cazul, cheltuielile determinate de sporirea nevoilor de viaţă ale celui păgubit
  • orice alte prejudicii materiale

În anumite situații pot fi obținute și daune morale (despăgubire pentru restrângerea posibilităților de viață).

Instanţa judecătorească poate acorda despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea provocată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu. 

Contact

  • str. Decebal, Nr. 16, Vaslui
  • 0756.659.757
  • contact@despagubiri.eu