Câștigăm cazul dumneavoastră sau nu ne plătiți nimic!
DespagubiriDespagubiriDespagubiri
7 zile din 7
contact@despagubiri.eu
Vaslui, România
DespagubiriDespagubiriDespagubiri

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

La cererea de compensație financiară se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere și orice alte documente deținute de victimă, utile pentru soluționarea cererii (exemplu: hotărâri, orice chitanță, factură, sau înscris care poate servi ca dovadă de plată, acte medicale, expertize).

Cererea de compensație financiară trebuie să cuprindă următoarele informații sau, după caz, să aibă anexate documente justificative din care să rezulte următoarele informații:

  1. numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul sau reședința victimei;
  2. data, locul și împrejurările săvârșirii infracțiunii care a cauzat prejudiciul;
  3. categoriile de prejudicii suferite prin săvârșirea infracțiunii de tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, infracțiune de vătămare corporală, infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;
  4. dacă este cazul, organul de urmărire penală sau instanța de judecată și data sesizării acestora;
  5. dacă este cazul, numărul și data hotărârii judecătorești sau a actului organului de urmărire penală, în cazul în care făptuitorul este cunoscut, victima a formulat cererea de compensație financiară în termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanța penală a pronunțat condamnarea sau achitarea și a acordat despăgubiri civile ori încetarea procesului penal sau de la data la care procurorul a dispus clasarea;
  6. calitatea de soț, copil sau persoană aflată în întreținerea persoanei decedate, în cazul victimelor soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor de tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, infracțiune de vătămare corporală, infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;
  7. antecedentele penale;
  8. sumele plătite cu titlu de despăgubiri de către făptuitor sau indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii.

Leave A Comment