Despăgubiri accidente rutiere

 • Home
 • Despăgubiri accidente rutiere

Despăgubiri accidente auto

Dacă sunteți victima unui accident rutier, probabil veți primi o ofertă de decontare de la firma de asigurări, mai ales dacă accidentul a fost din vina celuilalt șofer.

0ferta propusă va fi cu mult mai mică decât ceea ce vi se cuvine în mod real! În definitiv, companiile de asigurări sunt societăți comerciale ce își propun să obțină profit și de aceea oferta de despăgubire va fi una foarte mică în raport cu dauna produsă.

Dacă acceptați oferta asiguratorului vă pierdeți dreptul de a solicita o compensație mai mare, compensație ce poate fi chiar de 10 ori mai mare decât oferta asiguratorului. Ca urmare a acestui fapt, este recomandat să consultați un avocat specializat în accidente rutiere cu victime cât mai repede posibil după evenimentul rutier.

Spre deosebire de compania de asigurări, avocatul dvs. va acționa în interesul dumneavoastră evaluând cu atenție cazul și ajutându-vă să decideți cea mai bună cale de urmat în procesul legal.

Aveți nevoie de un avocat avocat dacă:

 • Accidentul s-a soldat cu răniți
 • Accidentul s-a soldat cu persoane decedate
 • Nu este clar cine a fost vinovat
Temei legal

Norma  ASF nr. 23 din 6 noiembrie 2014 ;  Legea nr. 136/1995 ; Art. 2224 , Art. 2208, ( din Codul civil)

(1) În conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, asigurătorii care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor pe teritoriul României acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, de care asiguraţii răspund delictual faţă de terţe persoane. Nu intră sub incidenţa asigurării răspunderea decurgând din executarea unui contract de transport de bunuri efectuat cu titlu oneros.

 (2) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terţe părţi prin intermediul vehiculului.

(3) Condiţiile contractuale pentru asigurarea obligatorie RCA sunt reglementate de prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezenta normă.

Concluzie

Conform legislatiei in vigoare, asiguratorul poliței de asigurare are obligaţia  legală de a despăgubi partea prejudiciată ca urmare a evenimentului rutier produs cu implicarea autovehiculului care deține o poliță de asigurare de răspundere civilă auto.

Despăgubirile se acordă pentru:

 • Vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial (daune morale);
 • Pagube materiale;
 • Pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
 • Cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită
Important

Legea română acoperă inclusiv situația în care autorul a rămas neidentificat sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, caz în care despăgubirile se suportă din Fondul de protecție a victimelor străzii.

Cum te ajutăm?
 • Asistență juridică în fața organelor de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată
 • Asistență  în cadrul negocierilor cu asiguratorul pe cale amiabilă
 • Obținem despăgubirile cuvenite de la asiguratorul la care șoferul vinovat de producerea evenimentului rutier este asigurat.
 • Obținem despăgubiri în cazul în care un membru al familiei  dvs. a decedat ca urmare al unui accident rutier.

IMPORTANT:

Primesc despăgubiri de la asigurator rudele persoanei decedate având calitatea de: soț/soție, părinți, copii, frați/surori, bunici, nepoți. Pot beneficia de despăgubiri și alte persoane care au avut relații strânse cu victima.

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:

1.220.000 euro

echivalentul în lei a sumei de 1.220.000 euro, la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României, pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate

6.070.000 euro

echivalentul în lei a sumei de 6.070.000 euro, la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României, pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate

Contactează-ne pentru detalii!

Dacă aveți nevoie de mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați pe adresa de e-mail: contact@despagubiri.eu