Câștigăm cazul dumneavoastră sau nu ne plătiți nimic!
DespagubiriDespagubiriDespagubiri
7 zile din 7
contact@despagubiri.eu
Vaslui, România
DespagubiriDespagubiriDespagubiri

Lună: martie 2021

Art. 20: Constituirea ca parte civilă

(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept.(2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază.(3) În cazul […]
Read More

Art 194 Vătămarea corporală | Codul Penal

(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecințe: a) o infirmitate; b) leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale; c) un prejudiciu estetic grav și permanent; d) avortul; e) punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la […]
Read More

Art 192 Uciderea din culpă | Codul Penal

(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispozițiilor […]
Read More

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru depunerea cererii?

Victima poate beneficia, la cerere, de asistență juridică gratuită. Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor unor infracțiuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data depunerii. La cererea […]
Read More

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

La cererea de compensație financiară se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere și orice alte documente deținute de victimă, utile pentru soluționarea cererii (exemplu: hotărâri, orice chitanță, factură, sau înscris care poate servi ca dovadă de plată, acte medicale, expertize). Cererea de compensație financiară trebuie să cuprindă următoarele informații sau, după […]
Read More